DAILĖS TERAPIJOS STUDIJA » DAILĖS TERAPIJA

Individuali dailės terapija

Vaikams. Individualios dailės terapijos sesijos naudingos išgyvenantiems adaptacijos sutrikimus, patiriantiems elgesio ir emocinių sunkumų šeimoje, darželyje, mokykloje, turintiems elgesio ir emocinių, raidos, kalbos, dėmesio sutrikimų. http://www.raiskosterapija.lt/raiskos-terapijos-centras/dailes-terapija-29/lt/dailes-terapijos-taikymas-vaikams-61.html. Dirbama prisitaikant prie vaiko galimybių saugioje, dailės terapijai pritaikytoje erdvėje, suteikiamos visos įmanomos dailės priemonės, kurio parenkamos individualiai, kadangi kiekvienu konkrečiu atveju keliami skirtingi tikslai. Poveikis gali būti pastebimas palaipsniui, tačiau pasiekti rezultatui reikalinga ne mažiau kaip 10 susitikimų.

 

Kaip vyksta individuali dailės terapija vaikams?

Prieš dailės terapiją būtina  pirminė konsultacija tėvams ar vienam iš tėvų gyvo pokalbio metu arba raštu (email, skype). Konsultacijos metu išsiaiškinamas terapijos tikslas, nustatomi uždavinia, atsakoma į tėveliams kilusius klausimus, susitariama dėl laiko, kitų sąlygų. Toliau seka 5 pirminės dailės terapijos sesijos su vaiku ar ir su vienu iš tėvų/globėjų, tarpinė konsultacija tėvams, tuomet vėl 5 dailės terapijos sesijos, rezultatai stebimi ir vertinami nuolat. Sesijų programos trukmė priklauso nuo to, kiek reikia  tikslui įgyvendinti problemai išspręsti ar palengvinti.

Tvarka: Sesijų laikas derinamas individualiai. Susitinkama 1 kartą savaitėje. Tinka jaunimui ir vaikams nuo 3 metų. 1 sesijos trukmė - 1 val.

Kaina: 22 eur. Ilgalaikės dailės terapijos kaina derinama individualiai (nuo 10 sesijos);

Konsultacija: nuo 20 - 25 eur.

 

Svarbu žinoti. Vaikui susirgus ir tėveliams pranešus iš anksto terapijos laikas prisiderinus prie tvarkarasčio perkeliamas. Tėveliams nepranešus ir neatvežus vaiko sutartu laiku, dailės terapijos sesija ir mokėjimas už ją anuliuojami.

 

Suaugusiems.Individualios dailės terapijos sesijos rekomenduojamos  esantiems krizėje, patiriantiems/usiems skyrybas, netektis, įtampas: darbe, šeimoje, socialiniame kontekste, kai ištinka kiti mažesni ar didesni pokyčiai gyvenime,   "užstrigusiems" problemoje, situacijoje, tam kad pamatyti, priimti  trasformuoti (perkeisti) jei reikalinga, paleisti. Taip pat dailės terapija galima kaip asmenybės augimo galimybė, norintiems geriau suprasti save ir kitus. Neveltui sakoma kad dailės terapija nuvalo dulkes nuo mūsų sielų. Plačiau apie dailės terapijos naudą ir galimybes http://www.raiskosterapija.lt/raiskos-terapijos-centras/dailes-terapija-29/lt/dailes-terapija--reiksme-ir-nauda--64.html

 

Kaip vyksta individuali dailės terapija suaugusiems? Prieš pradedant terapijų ciklą būtina konsultacija, tam kad geriau išsiaiškinti savo  lūkesčius, pageidavimus, terapijos tvarką. Atsakoma į klientui kilusius klausimus, paaiškinama terapijos proceso eiga.  Labai svarbus kliento įsipareigojimas reguliariems susitikimams. Norint realių pokyčių rekomenduojama ilgalaikė terapija, mažiausiai 10 sesijų yra reikalinga.  Svarbu suprasti kad dailės terapija veiksminga tik ilgalaikio ir glaudaus santykio  kontekste. Sąveikos tarp kliento ir terapeuto procese. Pasitelkiant dailę kaip tarpininką  vyksta pokyčiai.

Klientas pirmosios konsultacijos metu susipažįsta su terapijos vieta priemonėmis. Visos įmanomos priemonės, dažai: guašas, tempera, akvarelė, molis, klijai, kiti reikmenys,  teptukai, popierius yra pateikiamos ir paruošiamos klientui prieš kiekvieną sesiją. Klientui suteikiamas individualus laikas ir erdvė terapijai. Naudojamos tiek direktyvios, tiek laisvos terapinės technikos, piešimas, taškymas, tapymas, lipdymas, spalvinimas, koliažo klijavimas ir kt. bei tie, kurių nori klientas. Klientas gali pasirinkti tiek metodą, tiek priemones ar formą jeigu pats jaučia, kas jam tuo metu reikalinga. O iš tiesų renkantis intuityviai, galima pasirinkti būtent tai ko reikia šiuo momentu, nes kiekviena dailės priemonė turi skirtingą emocinį užtaisą. Kiekviena raiškos forma gali būti skirtinga skirtingu gyvenimo etapu.  Dailės terapijos sesijų metu gali būti naudojama relaksacija bei vizualinės technikos, rašymas, balso terapija, bei judesys. Klientui pageidaujant bei baigiant terapiją vyksta individuali konsultacija nenaudojant dailės priemonių.

 Paprastai sudaromas žodinis, ar raštiškas "kontraktas" kuriame parašomas kliento bei terapeuto susitarimas, terapijos eiga, taisyklės. Kad dailės terapija vyktų sėkmingai nerekomenduojama nutraukti sesijas, terapijos ciklo viduryje. Nutraukus terapija klientas pats prisiima pasekmes dėl vienų ar kitokių terapijos rezultatų.  Sėkmingai dailės terapijai vykti reikalingas, apsisprendimas, reguliarumas, erdvė laike, nepretraukiamumas, pasitikėjimas, saugumas.

 

Tvarka: susitinkama vieną kartą per savaitę. Vienos sesijos trukmė suaugusiam - nuo 1,5 - 2 valandų.

Kaina: nuo 25 -30 eur. eur. Igalaikės dailės terapijos (nuo 10 sesijos) kaina derinama.

Konsultacija: nuo 20 - 25 eur.

Svarbu žinoti. Klientui susirgus ir pranešus terapijos sesija perkeliama.  Klientui nepranešus ir  praleidus sesiją dėl asmeninių priežaščių sesija ir mokėjimas už ją anuliuojami.

Susisiekite su mumis!