DAILĖS TERAPIJOS STUDIJA » DAILĖS TERAPIJA

Dailės terapija, reikšmė ir nauda.

Dailės terapijos ištakos. Therapia – tai iš graikų kalbos kilęs žodis, kuris reiškia sveikatinimą plačiąja prasme. Meno terapija apimą įvairias medijas: muzika, dailę, šokį, žaidimus,  dramą, pasakas, knygų skaitymą, judesį. Visa meno terapija remiasi į kūrybinę raišką, kūrybos terapiją, tarsi medį kuris turi daug atšakų. Dailės terapija - viena iš meno terapijos šakų,  padeda išsakyti, išreikšti meno priemonėmis, tai kas netelpa žodžiuose, tai ką pasakyti ir įvardinti sunku. Dailės terapija - tai psichoterapijos forma kur vyksta 3-jų sąveika: klientas – asmens kūrinys/meninės raiškos produktas – terapeutas. Kūrinys, meninės raiškos produktas ir yra tas tarpininkas tarp kliento ir terapeuto, kuris atspindi kliento psichikos  turinį. Dailės terapija nėra pramoginės ar pop paskirties, todėl visa kita kas nėra dailės psichoterapija galime vadinti kūrybine raiška, meno terapijos forma. Dailės terapija gali įtakoti nusiraminimą, emocijų atspindėjimą, saugią emocijų raišką, padėti patirti atsipalaidavimą, suvokti savo sunkumus, juos transformuoti, išmokti valdyti.

Dailės terapija Lietuvoje veikia nuo 1984m., o 1997m. įkurta dailės terapijos taikymo asociacija LDTTA vienijanti specialistus dirbančius Lietuvoje ir užsienyje. Asociacija rūpinasi specialistų priežiūra Lietuvoje. Siekia, kad asocijuotas narys laikytųsi griežtų etikos reikalavimų dirbant su klientais, bei siekia, kad dailės terapijos specialistas atitiktų visus Europos sąjungos reikalavimus. Nuo 2014 metų Lietuvoje primą kartą įtvirtinta dailės terapijos mokymo programa. Nuo 2013 m. LDTTA yra socialinis LSMU VDA jungtinės magistro programos Dailės terapija partneris. Dailės terapijos studijų programa (LSMU ir VDA KF) jau tapo ir ECARTE nare. Šio teksto autorė yra LDTTA narė, tarybos narė ir atstovė Kauno regionui. Apie asociaciją ir reikalavimus dailės terapijos specialistams galite plačiau paskaityti čia :http://www.ldtta.org/index.php/apie-ldtta

     Kuo dailės terapija naudinga? Dailės terapija asmeniui padeda surasti pozityviąsias, stipriąsias savo asmenybės puses, padeda augti ir vystytis kaip asmenybei. Tai būdas reikšti savo mintis, jausmus ir potyrius esamuoju momentu bei atkurti užslėptus, giluminius jausmus piešiant, tapant ar naudojant kitas meninės raiškos priemones bei metodus. Dalyviams nereikia specialių meninių sugebėjimų, svarbus pats kūrybinis procesas. Kūrėjas pats pasirenka patinkančias dailės priemones ir veda visą kūrybinį procesą, švelniai koreguojamas specialisto arba taikant direktyvius metodus išbando pasiūlytą priemonę, ar temą. Dailės priemonės simboliškai leidžia išreikšti įvairius jausmus, netgi tuos, kuriuos mums sunku įvardinti žodžiais, juos tyrinėti, perkeisti. Kūrybinis procesas leidžia patirti daug įvairių, emocijų, skatina spontaniškumą, atstato psichinę pusiausvyrą, harmonizuoja, atpalaiduoja. Dailės terapija tiek vaikams, tiek suaugusiems gali būti vienas iš būdų padedantis atsipalaiduoti, išreikšti savo dabartinius, esamus jausmus bei giluminius užslėptus, pasąmoninius jausmus.  Bendras grupinis darbas padeda sekti grupės dinamiką, suartina grupę siekiant bendro tikslo.

     Per kiek laiko galima pasiekti rezultatus? Svarbu žinoti tai, jog dailės terapija nėra veiksminga kaip smūginė, o rezultatai pasiekiami per vieną, kitą sesiją. Dailės terapija – tai taip pat ir psichoterapijos forma, todėl kaip ir kiekvienam psichoterapiniam procesui vykti reikalingi laikas, pastovumas, saugi erdvė ir rekomenduojama ne mažiau 10 užsiėmimų (1-2 val., 1k./sav). Pradėjus sesijas, nerekomenduojama jų nutraukti, ar nelankyti dėl nesvarių priežasčių, tuomet tiesiog nėra prasmės tikėtis, pasiekti norimus tikslus, rezultatus.

     Kada nebereikia tęsti dailės terapijos? Tada, kai tampate ramesni, išsiaiškinate sau reikalingu dalykus, perkeičiate, išveikiate ir transformuojate, kai geriau miegate ir atrandate naujų galimybių bei interesų savo augimui ar sveikimui